Przejdź do treści

Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego

Deklaracja dostępności

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Grzmiącej

Poradnik petenta

Zarządzenia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Grzmiącej

Zamówienia publiczne

Sprawozdania

Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie

Zespół Interdyscyplinarny

Ogłoszenie o poszukiwaniu kandydatów na rodziny wspierające

19.1 KBPobierzPodgląd pliku

Wniosek kandydata/kandydatki do pełnienia funkcji rodziny wspierającej

44 KBPobierzPodgląd pliku