Przejdź do treści

Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego

Deklaracja dostępności

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Grzmiącej

Poradnik petenta

Zarządzenia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Grzmiącej

Zamówienia publiczne

Sprawozdania

Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie

Zespół Interdyscyplinarny

Kierownik oraz Zastępca Kierownika w sprawach skarg i wniosków przyjmują:

1)    w każdy wtorek 14:30 – 15:30

2)    w każdy czwartek 10:00 -12:00