Przejdź do treści

Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego

Deklaracja dostępności

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Grzmiącej

Poradnik petenta

Zarządzenia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Grzmiącej

Zamówienia publiczne

Sprawozdania

Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie

Zespół Interdyscyplinarny

Zapytanie ofertowe

94 KBPobierzPodgląd pliku

Załącznik nr 1 - Formularz ofertowo-cenowy

45 KBPobierzPodgląd pliku

Załącznik nr 2 - Wzór umowy

30 KBPobierzPodgląd pliku

Załącznik nr 3 - Harmonogram

32 KBPobierzPodgląd pliku