Przejdź do treści

Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego

Deklaracja dostępności

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Grzmiącej

Poradnik petenta

Zarządzenia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Grzmiącej

Zamówienia publiczne

Sprawozdania

Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie

Zespół Interdyscyplinarny

Zapytanie ofertowe

100 KBPobierzPodgląd pliku

Zalacznik_nr_1_Formularz_ofertowo_cenowy

46 KBPobierzPodgląd pliku

Załącznik nr 2- wzór umowy

32 KBPobierzPodgląd pliku

Zalacznik_nr_3_-_wykaz_osob

19.4 KBPobierzPodgląd pliku

Załącznik nr 4 - Oswiadczenie o niekaralności

16.2 KBPobierzPodgląd pliku

Załącznik nr 5 - Rejestr godzin

18.4 KBPobierzPodgląd pliku

Załącznik nr 6 - indywidualna karta klienta

16.7 KBPobierzPodgląd pliku