Przejdź do treści

Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego

Deklaracja dostępności

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Grzmiącej

Poradnik petenta

Zarządzenia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Grzmiącej

Zamówienia publiczne

Sprawozdania

Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie

Zespół Interdyscyplinarny

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

15.5 KBPobierzPodgląd pliku

Zaproszenie do złożenia oferty dotyczącej przeprowadzenia zajęć w Klubie Seniora w Krosinie - "Dbaj o zdrowie" - spotkanie z fizjoterapeutą. Znak sprawy: GOPS.ZP.26.1.2022.SB

93 KBPobierzPodgląd pliku

Formularz ofertowo-cenowy

42 KBPobierzPodgląd pliku