Przejdź do treści

Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego

Deklaracja dostępności

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Grzmiącej

Poradnik petenta

Zarządzenia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Grzmiącej

Zamówienia publiczne

Sprawozdania

Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie

Zespół Interdyscyplinarny

Podmioty realizujące programy korekcyjno-edukacyjne dla sprawców przemocy w rodzinie

Podmioty realizujące programy korekcyjno-edukacyjne dla sprawców przemocy w rodzinie w Województwie Zachodniopomorskim

214 KBPobierzPodgląd pliku