Przejdź do treści

Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego

Deklaracja dostępności

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Grzmiącej

Poradnik petenta

Zarządzenia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Grzmiącej

Zamówienia publiczne

Sprawozdania

Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie

Zespół Interdyscyplinarny

Harmonogram

HARMONOGRAM WYPŁAT ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH, ŚWIADCZEŃ Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO 500 PLUS
W GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ
W GRZMIĄCEJ

Harmonogram wypłat świadczeń rodzinnych:

Nazwiska na literę:

1. A-F – 15 – go każdego miesiąca,

2. G-Ł – 16 –go każdego miesiąca,

3. M-O – 17- go każdego miesiąca,

4. P-U – 18 – go każdego miesiąca,

5. W-Ż – 19 – go każdego miesiąca.

Harmonogram wypłat świadczeń wychowawczych (500 plus):

Nazwiska na literę:

1. A-F – 10 – go każdego miesiąca,

2. G-Ł – 11 –go każdego miesiąca,

3. M-O – 12 - go każdego miesiąca,

4. P-U – 13 – go każdego miesiąca,

5. W- Ż – 14 – go każdego miesiąca.

Harmonogram wypłat świadczeń z funduszu alimentacyjnego:

15 – go każdego miesiąca.