Przejdź do treści

Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego

Deklaracja dostępności

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Grzmiącej

Poradnik petenta

Zarządzenia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Grzmiącej

Zamówienia publiczne

Sprawozdania

Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie

Zespół Interdyscyplinarny

Kontakt z inspektorem ochrony danych

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Grzmiącej
ul. 1 Maja 7 78-450 Grzmiąca jest administratorem danych osobowych.


Inspektorem ochrony danych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Grzmiącej jest Pan Marek Herejczak.


Sposoby kontaktu z inspektorem ochrony danych:
-adres korespondencyjny:
Inspektor Ochrony Danych
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. 1 Maja 7
78-450 Grzmiąca
- adres e-mail:
iod@grzmiaca.org.pl